Th. Topsøe-Jensen, Theodor Andreas Topsøe-Jensen, 24.12.1867-15.9.1941, søofficer. Født i Kbh. (Johs.), død i Hellerup, begravet sst. T.-J. blev kadet 1884, sekondløjtnant 1888, premierløjtnant 1391, kaptajn 1905, kommandør 1917, kontreadmiral 1926. 1892–95 var han skoleofficer ved underofficerskolen, 1893, 1894 og 1895 med briggen Ørnen, skoleskib for underofficerselever, 1899–1900 med krydseren Valkyrien til Østasien under prins Valdemars kommando, 1901–02 og 1904–07 adjudant hos marineministeren, 1902 eskadreadjudant, 1903 næstkommanderende i kongeskibet Dannebrog, 1905 chef for kanonbåden Falster på maskinistskole, 1907–08 chef I or fiskeriinspektionen inden for Skagen, 1908–10 afdelingschef ved flådens stab, 1910 med panserskibet Herluf Trolle i eskadre, 1911–14 vagerinspektør og fører af vagerinspektionsskibet Løvenørn. Han var medlem af den militære straf! elovskommission af 1913, 1914 stabschef i eskadre, 1914–15 stabschef i 1. eskadre, 1915–16 chef for krydseren Geiser, 1916 chef for skonnerten Ingolf, øvelsesskib for konstabelelevskolen, 1916–17 for panserbatteriet Skjold i 2. eskadre, 1917 for panserskibet Olfert Fischer i 2. eskadre, 1917–19 for undervandsbåds- og flyvtbådsafdelingen, 1918 medlem af kommissionen til udarbejdelse af udkast til en ny straffelov for krigsmagten og til en ny lov om den militære retspleje, s.å. medlem af kommissionen angående flyvemaskiners benyttelse til postbesørgelse og s.å. medlem af kommissionen angående det militære flyvevæsen, 1919–23 og 1924–25 ekvipagemester. 1923–24 var han chef for skibsdivisionen, 1923 chef for orlogsskibet Niels Juel på prøvetogt, 1925–27 chef for Kbh.s sødefension, 1927–29 for flådestationen. 1928 var han chef for eskadre og tog sin afsked 1929. Han var direktør for Begravelsesselskabet af 1771 fra 1916 til selskabets opløsning 1941, 1928–35 medlem af komiteen for Kronborg museet (Handels- og søfartsmuseet på Kronborg), fra 1919 medlem af- fra 1924 formand for – direktionen for sømandsstiftelsen Bombebøssen, endvidere medlem af bestyrelsen for sømandsmissionen i fremmede havne. Han udgav to værdifulde biografiske håndbøger, 1919 Personalhistoriske Oplysninger om Officerer af det danske Søofficerskorp.s 1801–1919 og 1935 sammen med arkivar E. Marquard det to binds værk Officerer i den dansk-norske Søetat 1660–1814 og den danske Søetat 1814–1932, ligesom han udarbejdede talrige nekrologer i Tidsskrift for Søvæsen. Fra 1931 var han medarbejder ved Dansk biografisk Leksikon, 2. udg.

T.-J. var en af sin tids betydeligste søofficerer, agtet for sit retsind, sin dygtighed og erfaring, som han havde erhvervet ved en meget alsidig tjeneste; fra sin far havde han arvet et klart juridisk instinkt, og hans evner i så henseende blev rigt udnyttet. Han værnede om flådens traditioner og om dens historiske minder; bl.a. omfattede han flådens historiske modelsamling med varm interesse. T.-J. var i sjælden grad grundig og pligtopfyldende; ethvert hverv der blev ham pålagt, eller som han påtog sig, røgtede han med ildhu; hans humane tænkemåde der var underbygget af en dyb religiøs overbevisning gjorde ham afholdt blandt underordnede og ikke mindst blandt Bombebøssens gamle søfolk.

Familie

Forældre: assistent i justitsministeriet, senere højesteretsassessor, G. A. Jensen (1838–1921) og Caroline M. A. Topsøe (1844–1908). Navneforandring 12.1.1895. Gift 19.12.1893 i Kbh. (Holmens) med Johanne Vermehren, født 16.5.1871 i Kbh. (Johs.), død 30.11.1941 i Gentofte, d. af isenkræmmer, senere grosserer Edvard Theodor August V. (1835–91) og Sophie Johanne Galle (1845–1930). – Far til Helge T.-J. Bror til V.T.-J.

Udnævnelser

R. 1900. DM. 1918. K.2 1921. K.1 1927.

Ikonografi

Mal. af Carl Thomsen, 1882. Afbildet på akvarel af P. S. Krøyer, 1907. Foto.

Bibliografi

P. I[psen] i Tidsskr. for søvæsen CXII, 1941 492–94. -Papirer i Kgl. bibl. Levnedsberetning i ordenskapitlet.

Kommentarer

Kommentarer til artiklen bliver synlige for alle. Undlad at skrive følsomme oplysninger, for eksempel sundhedsoplysninger. Fagansvarlig eller redaktør svarer, når de kan.

Du skal være logget ind for at kommentere.

eller registrer dig