Walter Christmas, Walter Christmas-Dirckinck-Holmfeld, 10.2.1861-18.3.1924, forfatter. Efter sin konfirmation blev Walter Christmas "frivillig lærling" i søværnet og gjorde tjeneste først på fregatten Jylland, derefter på korvetten Dagmar. 1878 blev han kadet og 1883 udnævnt til sekondløjtnant, n. å. til premierløjtnant. Han deltog i Fyllas ekspedition til Grønland 1884 og var 1888-89 på togt til Vestindien og Middelhavet. Han trådte udenfor nr. 1889-91 og rejste til Brasilien for at undersøge mulighederne for at etablere en fast dampskibsrute på Amazonfloden. Han gjorde atter tjeneste i søværnet 1891-92 og var på togt til Vestindien. Oktober 1892 trådte han midlertidigt i den siamesiske marines tjeneste, bl. a. for at hjemføre et siamesisk krigsskib fra Skotland, men blev efteråret 1893 hjemkaldt fra Siam for at blive tiltalt for at have afgivet en urigtig indberetning til marineministeriet, og 21.4.1894 fradømtes han sin officersbestalling. Han gik i græsk tjeneste under den græsk-tyrkiske krig 1897 og interesserede sig en overgang meget for salget af de danske vestindiske øer, bl.a. søgte han at gøre tyske kredse interesseret i handelen. Da dette mislykkedes optrådte han 1899-1900 som den danske regerings uofficielle agent i USA (se også Niels Grøn) først og fremmest for at opnå procenter af salgssummen. Han opnåede dog kun ved en uheldig optræden at gøre sig uønsket i alle kredse og satte penge til på sagen. En kort tid var han direktør for Dagmarteatret 1909-10. Walter Christmas blev til en vis grad rehabiliteret gennem opnåelsen af et nyt afskedspatent fra søværnet 1906. Under sikringsstyrkens etablering 1914-16 lod han sig indkalde til tjeneste i søværnet og virkede her med rang af kaptajn, stationeret i Skagen.

Indtrykkene fra sine mange rejser nedfældede han i en række rejseskildringer fx Amazonfloden, 1892, Et Aar i Siam, 1894, Fremtidslande I-III, (om Australien, New Zealand, Sydamerika og Canada, 1903-04), Under Tropesol. Af Torben Thals Roman, 1909. Han skrev endvidere en række skuespil hvoraf Skærsild, 1906, og Lige for Lige, 1923, blev opført på Det kgl. teater. Af hans øvrige produktion kan nævnes Ulla, 1903, og Rivaler, 1908, der sammen med hans øvrige stykker opførtes på privatteatrene. Hans største succeser var dog utvivlsomt bøgerne om den raske, rødhårede Svendborg-dreng Peder Most som udkom 1901-21, og som siden er blevet genoptrykt et stort antal gange (Peder Most, sidst 1957). Walter Christmas kan sammen med læreren Niels K. Kristensen karakteriseres som stamfader til en dansk drengeroman idet man ikke tidligere havde haft bøger skrevet af danske forfattere specielt til et publikum af drenge. I serien fortælles om titelpersonens eventyrlige oplevelser og fantastiske karriere idet han i Peder Most, 1901, er en fattig jungmand og i seriens sidste bind Peder Most paa Krigsstien, 1921, er kaptajn på sit eget skib. De egenskaber figuren er i besiddelse af var egenskaber som bl.a. den hastigt voksende spejderbevægelse (siden 1910) også fremhævede, og Walter Christmas' forfatterskab blev da også gang på gang fremhævet af spejderbevægelsens ledere. 1911 udsendte Walter Christmas drengeromanen Svend Spejder, og i dennes 2. udgave fra 1922 siges det at Walter Christmas skrev bogen på opfordring af Aage Westenholz; den var tænkt som støtte for en militant fraktion af spejderbevægelsen, nemlig de frivillige skytteeller rekylkorps. Holdningen til krig m.v. som kommer frem i denne bog forekommer en eftertid yderst problematisk. Walter Christmas udgav endnu et par drengebøger Guldminen Malibran, 1908, Millionærdrengen, 1909.

Familie

Walter Christmas blev født i Jægersborg og døde i Kbh., urne sst. (Garn.). Forældre: sekondløjtnant, senere oberstløjtnant, kammerherre og hofjægermester Walter Edmund Christmas-Dirckinck-Holmfeld (1834-1916) og baronesse Tusky Susanne Charlotte Dirckinck-Holmfeld (1839-1924). Navneforandring fra Walther Christmas-Dirckinck-Holmfeld 8.3.1880. Walter Christmas blev gift 1. gang 29.7.1886 i Svendborg med Ragnhild Jutta (Aja) Weber (navneforandring til Meldola 13.11.1905), født 5.11.1868 på Sorø ved Svendborg, død 30.5.1938 i Prinsnäs, Jönköping Iän, Sverige, begr. i Fredericia, datter af grosserer Theobald Weber (1823-86) og Sophie Emilie Meldola (1832-78). Ægteskabet opløst 1898. Walter Christmas blev gift 2. gang 8.8.1898 på Frbg. med senere bevillingshaver til "Metropolteatret", Kbh. Ellen Margrethe Vilhelmine Owen, f. Hansen, født 8.8.1872 i Kbh. (gift 1. gang 1892 med grosserer Alexander Cunliffe Owen, 1863-1924), død 17.6.1939 på Skt. Lukas st., Hellerup, adoptivdatter af grosserer Ludvig Marcus Adolph Hansen (1834-1914) og Kirstine Thorsen (1844-96). - Sønnesøn af John Christmas. Bror til John de Christmas.

Udnævnelser

R. 1916.

Ikonografi

Mal. af Axel Jungstedt, 1886. Karikatur af Alfred Schmidt, 1905 i Klods-Hans. Mal. af Ragna Nordstrand. Tegn. af Willy Gretor. Foto.

Bibliografi

W. C: i Under Dannebrog III, 1915 37-41. Samme: Krydstogt gennem livet I-II, 1923 (erindringer). - Niels Th. Thomsen i Publikum 1909-10, nr. 7 IIf. Mette Winge: Dansk børnelitt. 1900-45, 1976. - Levnedsberetning i ordenskapitlet.

Kommentarer

Kommentarer til artiklen bliver synlige for alle. Undlad at skrive følsomme oplysninger, for eksempel sundhedsoplysninger. Fagansvarlig eller redaktør svarer, når de kan.

Du skal være logget ind for at kommentere.

eller registrer dig