C.F. Lütken, Christian Frederik Lütken, 4.10.1827-6.2.1901, zoolog. Født i Sorø, død i Kbh., begravet på Frbg. (Solbjerg). L. blev allerede i sin skoletid i Sorø ført ind på naturhistoriske interesser af sine lærere Carsten Hauch og Japetus Steenstrup. 1844 blev han student og fortsatte i to år studierne ved akademiet hvor han tog 2. eksamen derefter studerede han zoologi i Kbh. hvor Steenstrup nu var blevet professor i dette fag. L. er således i meget høj grad påvirket af Steenstrups undervisning, og han forblev igennem hele sit liv en trofast beundrer af Steenstrup til trods for store forskelligheder i de to mænds temperament og indstilling; bl.a. stod L. de naturfilosofiske retninger fjernt. Han var yderliggående nationalliberal, og 1848 afbrød han studierne for at deltage i krigen og var med i flere slag, bl.a. ved Isted. Han avancerede til premierløjtnant og forblev i hæren til 1852, hvorefter han n.å. afsluttede sine studier med magisterkonferens i naturhistorie. Allerede 1851 var han blevet ansat som assistent ved universitetets zoologiske museum, og efter dette museums forening med det kgl. naturhistoriske museum blev han assistent ved den af Steenstrup bestyrede afdeling der omfattede alle lavere dyr, undtagen leddyr, samt fisk og jordfundne knogler. Han udførte i disse museumsstillinger et overordentlig omhyggeligt og flittigt katalogiserings-, ordnings- og etiketteringsarbejde og havde en væsentlig andel i sammensmeltningen af de to museers samlinger og disses opstilling i den nye bygning i Krystalgade. 1870 blev han medlem af Videnskabernes selskab. Efter J. T. Reinhardts død 1882 blev han bestyrer af museets 1. afdeling (højere hvirveldyr) og ved Steenstrups afgang 1885 tillige professor i zoologi. Under talen ved afsløringen af Steenstrups buste på Frue plads 1897 blev han så overvældet af bevægelse at det førte til en hjerneblødning hvis følger han aldrig forvandt.

De fleste og vægtigste af L.s arbejder omhandler pighude, bl.a. Oversigt over Grønlands Echinodermata, 1857 der er den første naturvidenskabelige disputats på dansk. Endvidere skrev han en lang række faunistiske småarbejder om pighude fra forskellige dele af jorden. I de senere år beskæftigede han sig mest med slangestjernerne, fx Galatheaekspeditionens og Albatross-ekspeditionernes udbytte af disse dyr (sidstnævnte sammen med Th. Mortensen, 1899). Han har desuden skrevet en større afhandling om fiske-snyltende krebsdyr (sammen med Steenstrup, 1861) og mange mindre meddelelser og beskrivelser af enkelte nye arter inden for næsten alle grupper af marine, hvirvelløse dyr. L.s andet arbejdsområde falder væsentligst inden for ichthyologien. Foruden en lang række mindre arbejder har han bearbejdet fiskene fra Ingolf-ekspeditionen og publiceret Velhas-Flodens Fiske, 1875, Bidrag til Kundskab om Formforandringer hos Fiske under deres Væxt og Udvikling, 1880, og Bidrag til Kundskab om det aabne Havs Laxesild og Scopeliner, 1892 (de to sidste i Spolia Atlantica). Han har også skrevet om højere dyr, bl. a. hvaler og de sydamerikanske kæmpedovendyr. L. har således udfoldet en overordentlig omfattende forfattervirksomhed inden for en meget stor del af dyrerigets grupper. Den udmærker sig ved omhu, der undertiden bliver til omstændelighed, og en fylde af detaljer der gør at hans arbejder stadig benyttes.

L. var uhyre belæst og vidende, og selv om hans undervisning var både omstændelig og tør, har han utvivlsomt i mange henseender været en betydelig pædagog. Hans lærebøger i zoologi beherskede i menneskealdre skoler, seminarier og universitetet (fx Dyreriget, 1. udg. 1855); de gav en alsidig fremstilling, især af morfologien, men blev med deres snørklede sprog efterhånden en myte. Også på andre felter udfoldede L. en betydelig foretagsomhed. Han var således 1854 medstifter af Tidsskrift for populære Fremstillinger af Naturvidenskaben der overlevede i 30 år og hvori han har skrevet mange artikler. Han var også en flittig foredragsholder ved Dansk naturhistorisk forenings populærvidenskabelige møder og udgav 1880 en del af foredragene i bogen Skildringer af Dyrelivet i Fortid og Nutid. L. interesserede sig stærkt for fiskeriet og sammen med løjtnant, senere kommandør C. F. Drechsel tog han 1889 initiativet til oprettelse af Dansk biologisk station der i de første år tillige var rammen om universitetets nyoprettede havbiologiske kursus. Endelig sørgede han fra 1884 for at fugle der falder ved fyrene blev indsendt til museet, og stod bag udsendelsen af Ingolf-ekspeditionen til det nordatlantiske dybhav 1895 og 1896.

L. virkede personlig meget højtidelig og reserveret. Hans arbejder er i det væsentlige af systematisk-zoogeografisk art, og han tilhører en kreds af zoologer, især faunister og museumsfolk, der udfylder rummet imellem den naturfilosofiske og den darwinske periode. Til trods for at nedstamningsteoriens gennembrud fandt sted i L.s tid, stod han i kraft af sine forudsætninger og sin indstilling afvisende over for den.

Familie

Forældre: lektor, senere professor ved Sorø akademi Chr. L. (1791-1856) og Frederikke Flor (1795-1869). Gift 8.10.1855 i Odense med Mathea Elisabeth Müller, født 15.3.1834 i Odense, død 28.3.1890 i Kbh. (Frue), d. af kasserer ved Odense fattigvæsen og Fyens stifts sparekasse, senere kancelliråd Hans M. (1800-71) og Marie Margrethe Lütken (1795-1874).

Udnævnelser

R. 1880. DM. 1891.

Ikonografi

Litografi af P. C. Skovgaard, 1848. Afbildet på P. S. Krøyers mal. af møde i Videnskabernes selskab, 1897 (Vidensk. selskab). Foto.

Bibliografi

Kilder. Selvbiografi i Festskr. udg. af Kbh. univ. nov. 1857 101-04. Breve i Gads da. mag. 1916-17, 1917 666-68, i K. A. Heiberg: Små tidsbilleder i breve 1762-1864, 1940 12-14 og i samme: Menneskeskildring. Breve og familiehist., 1942 13f samt i Kristeligt dagbl. 24.7.1950.

Lit. C. C. A. Gosch: Udsigt over Danm.s zool. lit. II, 2, 1875 404-24: III, 1878 466-83 (bibliografi). H. F. E. Jungersen i lll.tid. 17.2.1901. W. Lundbeck i Dansk fiskeritid., s.å. 75f. F. A. Bather i Geological mag., London s.å. 191. Samme i Science n.s. XIII, Wash. 1909 540-42. R. Spärck: Zool. museum i Kbh., 1945 = Festskr. udg. af Kbh.s univ. sept. 1945. Samme: Japetus Steenstrup, 1948 (sst. nov. 1948). Samme: Undervisn. i zoologi ved Kbh.s univ., 1962 (sst. nov. 1962). T. Wolff i Kbh.s univ. 1479-1979, red. Sv. Ellehøj XIII, 1979. Papirer i Kgl. bibl.

Kommentarer

Kommentarer til artiklen bliver synlige for alle. Undlad at skrive følsomme oplysninger, for eksempel sundhedsoplysninger. Fagansvarlig eller redaktør svarer, når de kan.

Du skal være logget ind for at kommentere.

eller registrer dig