Caspar Moltke, Caspar Herman Gottlob Moltke, 6.10.1738-17.4.1800, officer. Født i Stege, døbt sst, død i Rendsborg, begravet sst. (Garn.k.). M. fik 1752 patent som kornet reforme og s.å. som ritmester og blev 1755 generaladjudant hos kongen. 1758 købte han et rytterregiment og blev oberst og regimentschef, og i de følgende år var han chef for indtil tre regimenter samtidig. Fra 1758 forrettede han tjeneste i staben hos feltmarskal Frederik Ernst, i felttoget 1762 i Cl.-L. de Saint-Germains stab under P. E. v. Gähler. M. var en meget kompetent kavaleriofficer og positiv over for Saint-Germains reformideer. Han blev derfor 1763 sammen med Gähler og Andreas Hauch deputeret i det nyoprettede general-krigsdirektorium. Men under de politiske vanskeligheder i forbindelse med regeringens modstand mod for vidtgående ændringer afgik han samtidig med Hauch jan. 1765, muligvis efter et mislykket forsøg på at gøre ham til oversekretær i stedet for Hauch. M. blev nu generalmajor og generalinspektør over kavaleriet i hertugdømmerne, men fulgte 1767 på ny Saint-Germain da denne en kort tid igen overtog ledelsen af direktoriet. Ved generalfeltmarskallens endelige fald s.å. vendte M. tilbage til sit regiment i Holsten. -M. forsvarede 1771 i et skrift Saint-Germains ledelse af direktoriet; dette samt hans forbindelse med Gähler medførte at det nye styre efter hofrevolutionen 1772 fratog ham regimentet og, mod en pengegodtgørelse, inspektoratet. Hans uomtvistelige dygtighed bevirkede dog at han snart igen kom i tjeneste. 1774 blev han generalløjtnant, 1782 fik han inspektion over rytteriet i Jylland og hertugdømmerne, blev 1791 general af rytteriet og fik inspektion over rytteriet i Danmark og hertugdømmerne. 1793 blev han tillige kommandant i Rendsborg, afgav 1795 inspektionen og blev guvernør i Rendsborg hvad han var til sin død. Med sin hustru fik han en meget betydelig medgift som han for en stor del satte i jordejendomme. – Kammerjunker 1752. Kammerherre 1758.

Familie

Forældre: lensgreve Adam Gottlob M. (1710-92) og Christiane F. Brügmann (1712-60). Gift 23.11.1759 i Kbh. (Slotsk.) med dame d'honneur hos dronningen Kirstine Catharina de Cicignon, født 14.7. 1739 i Kristiania, død 8.4.1800 i Rendsborg, d. af major, senere generalmajor, gehejmeråd, stiftamtmand Ulrik Frederik de C. (ca. 1698-1772) og Nicoline Antoinette Brügmann (1717-59). - Bror til Adam Gottlob Ferdinand M., Joachim Godske M. og Ludvig M. (1745-1824). Halvbror til Carl Emil M., Otto Joachim M. og Gebhard Moltke-Hvitfeldt.

Udnævnelser

Hv. R. 1768.

Ikonografi

Maleri. Min. af A. Thornborg 1761-62 (Wedellsborg).

Bibliografi

Bernstorffske papirer, udg. Aage Friis II-III, 1907-13. Inkvisitionskommissionen af 20. jan. 1772, udg. Holger Hansen I-V, 1927-41 (breve fra M. i IV 521-74). – Efterl, papirer fra den Reventlowske familiekreds, udg. L. Bobé VIII, 1917 93-113 (geneal.). O. v. Munthe af Morgenstierne i Pers. hist. t.7.r.V, 1920 234 (hustrus slægt). U. A. Holstein sst. 3.r.I, 1892 198f. Luxdorphs dagbøger, udg. E. Nystrøm I–II, 1915-30. C. A. Trier: U. A. Holstein, 1916 K. C. Rockstroh: Udvikl, af den nationale hær i Danm. III, 1926. John Danstrup i Hist. t. l.r.II, 1947-49 20 42 45f 54.

Kommentarer

Kommentarer til artiklen bliver synlige for alle. Undlad at skrive følsomme oplysninger, for eksempel sundhedsoplysninger. Fagansvarlig eller redaktør svarer, når de kan.

Du skal være logget ind for at kommentere.

eller registrer dig