Eduard Løventhal, Carl Eduard Løventhal, 18.7.1841-14.6.1917, missionær i Indien. Født i Ålborg, død på Frbg., begravet sst. (Solbjerg). Da L.s fars forretning i Ålborg ikke kunne betale sig flyttede han til Kbh. hvor han ernærede sig som linierer. Her gik sønnen i skole, kom i lære hos en papirhandler, læste til lærereksamen, som han bestod 1865, og blev huslærer. Ved en prædiken af pastor R. Frimodt ved Skt. Johannes kirken i Kbh. blev L. kristeligt vakt, og med det samme følte han sig kaldet til at drage ud som missionær. 1867 blev han optaget på Det danske missionsselskabs skole; men en strid med selskabets formand, Chr. H. Kalkar, bevirkede at L. og tre andre elever forlod skolen 1870. s.å. udgav L. det lille, men betydningsfulde skrift Til den danske Menighed af Folkekirken. Mit Missionssyn. I modsætning til den gængse pietistiske opfattelse hævdede han her, at missionens mål ikke er at frelse nogle enkelte sjæle, men at grunde en selvstændig, national kirke med indfødte lærere, præster og biskopper, en kirke som både kunne underholde og udbrede sig selv. På et offentligt missionsforhandlingsmøde i Casino (25.10.1870) gav pastor N. G. Blædel et dygtigt forsvar for missionsbestyrelsens standpunkt (trykt under titlen: Missionsbestyrelsens Ledelse af den danske Missionsvirksomhed). Derimod fik L.s missionstanker tilslutning hos flere af dem der delte N. F. S. Grundtvigs syn på den nøje forbindelse mellem kristendom og folkelighed. Der dannedes et udvalg hvis formand blev præsten F. E. Boisen i Stege, udgiveren af Budstikken, og 1872 blev L. sendt til Indien sammen med Herman Jensen som 1874 trådte i Det danske missionsselskabs tjeneste. L. fik sin arbejdsmark i byen Vellore, vest for Madras, og i de omliggende landsbyer. Han virkede især blandt kastefolkene. Det lykkedes ham at komme på talefod med hinduerne og efterhånden samle en lille kristen menighed. Men i sit arbejde blandt inderne måtte han også gøre smertelige erfaringer om kastehovmod, karaktersvaghed og mangel på syndsbevidsthed. De nyvundne kristne stod ikke, som han havde drømt om, over de kristne i den gamle kristenhed, men under dem. Efterhånden blev han da klar over, at hans store missionssyn om en selvstændig, national indisk kirke først ville blive virkeliggjort i en fjernere fremtid, og at det nuværende missionsarbejde væsentlig kun var af forberedende art. For at gøre rede for sit missionssyn og hjælpe danske kristne til bedre at forstå forholdene i Indien udgav han det lille skrift Efter 16 Aar i Indien, 1890, delvis i polemik med santalmissionærerne L. O. Skrefsruds og H. P. Børresens syn på arbejdet. Senere kom Folkeracerne i Sydindien, 1891 og det storre skrift, Indien før og nu, 1895. Væsentlig for forståelsen af L.s missionssyn er også hans lille artikel Om Massebevægelser på Missionsmarken (Nordisk Missionstidsskrift, 1903). 1914 vendte L. hjem til Danmark. For den danske kirke har han haft den betydning, at gennem ham er adskillige grundtvigske kristne kommet med i arbejdet for missionen. Udvalget for L.s mission har - efter pastor Boisen - været ledet af præsterne M. A. S. Lund i Vium og P. J. St. Riemann i Fakse. Efter L.s død har det understøttet Anne Marie Petersen der havde været L.s medhjælper fra 1909.

Familie

Forældre: boghandler Eduard August Sanner Løwenthal (1812-66) og Margith Marie Emilie Allen (1817-83). Gift 23.11.1874 i Madras med Andrea Juliane Andersen, født 23.11.1839 i Kbh. (Helligg.), død 1.1.1923 på Frbg., d. af skomagermester Jørgen A. (1807-81) og Ane Madsen (1808-93). - Bror til E. A. Løvendal.

Ikonografi

Foto.

Bibliografi

Breve fra missionærerne L. og Jensen, 1873. Tvangfri hæfter indeholdende medd. om L.s mission I-III, 1886-1887. M. A. S. Lund og P. Riemann: E. L. og hans gerning blandt hinduerne, 1906. Fra L.s mission, udg. P. Riemann I-XV, 1909-18. Chr. Schlesch i Dansk missionsbl., 1917 458-60. G. Thaning: Den grundtvigske retning og hedningemissionen, 1922 51-72. N. Bundgaard: Det danske missionsselsk.s hist. I, 1935 120-38. Rasmus Anker-Møller: Porto Novo missionen, 1940 26-48. Kn. Gjesing: En missionspioner. H. P. Børresens liv, 1961 295-304.

Kommentarer

Kommentarer til artiklen bliver synlige for alle. Undlad at skrive følsomme oplysninger, for eksempel sundhedsoplysninger. Fagansvarlig eller redaktør svarer, når de kan.

Du skal være logget ind for at kommentere.

eller registrer dig