Karl Schønberg, Karl Kristian Stefan Kaspar Alexander Henrik Schønberg, ved dåben kun Carl Christian, 3.8.1832-23.9.1908, boghandler. Født i Kbh. (Slotsk.), død sst., begravet sst. (Ass.). S. fik en alsidig skolegang, sidst på Sorø Akademi, 1851–56 var han lærling og medhjælper hos Andr. Fred. Høst. Fra barndommen var det at læse hans kæreste beskæftigelse, og tidligt blev han fortrolig med dansk og fremmed litteraturs hovedværker og især med Danmarks og hele Nordens historie. Særlig N. F. S. Grundtvigs historiske og digteriske virksomhed udøvede en mægtig indflydelse på hans sind – som syttenårig hørte han Grundtvig tale i den grundlovgivende rigsforsamling – og det forlag som han grundlagde 1857 blev da også helt igennem præget af hans tilknytning til den grundtvigske livs- og oplysningsbevægelse; det mål han fra begyndelsen af sin virksomhed satte sig: at ville gavne sit fædreland og den kristne menighed, fraveg han aldrig. Af Grundtvig samlede han derfor efterhånden de fleste værker på sit forlag, og han udgav Svend Grundtvigs store udgave af N. F. S. Grundtvigs Poetiske Skrifter (I-VII, 1880–89), som dog 1904 sammen med rettighederne til Grundtvigs produktion overgik til Gyldendal der udgav de afsluttende bind VIII-IX 1929–30. Så godt som alle de førende ånder inden for de grundtvigske kredse udsendte deres bøger på S.s forlag: J. P. Bang, Fr. Barfod (Danmarks Historie 1319–1670 I-VI, 1885–93), Vilhelm Birkedal, Leopold Budde, Fr. Lange Grundtvig, V. J. Hoff (Fra Kirken og fra Lønkamret I-II, 1889), Fr. Jungersen, Carl Koch (Jesu Lignelser I-II, 1905–08), Otto Møller (Gjenløsningen, 1884, Fra Gylling Kirke, 1899), J. H. Monrad,Fredrik Nielsen (Haandbog i Kirkens Historie I-II, 1886–92, Smaaskrifter til Oplysning for Kristne I-X, 1886–95), Richard Petersen, Morten Pontoppidan, Otto Rosenstand (Livsmod, 1899), P. A. Rosenberg, Fr. Rønning (Biografi af N. F. S. Grundtvig I-IV, 1907–14, Rationalismens Tidsalder I-III, 1885–99), H. F. Rørdam (Peter Rørdam I-III, 1891–95) og Ludvig Schrøder. Til de fleste af disse mænd var S. knyttet med venskabs bånd, han havde således ingen skriftlige kontrakter med nogen af dem, blot, noget upraktisk, mundtlige aftaler. Han nød stor anseelse i deres kreds, og det samme var tilfældet blandt hans forlæggerkolleger hvor den alvorlige, stille og uegennyttige mand var afholdt som få; når hans tætte skikkelse med det store tænkerhoved og de lysende øjne rejste sig for at tage ordet lyttede man opmærksomt til hans kloge og velovervejede indlæg. Allerede 1857 blev han medlem af Den danske boghandlerforening, var næstformand 1899–1904 og udnævntes 1905 til dens æresmedlem. I omvendt rækkefølge af hvad der ellers var det almindelige i datiden føjede S. 1862 en boglade til sit forlag; han ønskede at styrke sin forbindelse med højskolerne. Han skilte sig af med bogladen 1898. Forlaget solgte han 1905 til to hver på iin vis kendte mænd i dansk boghandel: Ernst Bierberg (1856–1928) og Michael H. Jensen 1871–1962). De nye ejere valgte "Det Schønbergske Forlag" som firmanavn. 1966 overgik det til firmaet Arnold Busck der viderefører det som et datterselskab.

Familie

Forældre: hofmedicus, senere etatsråd Jørgen Johan Albrecht v. S. (1782–1841) og Francisca V. C. Schöpf (1806–47). Gift 5.5.1866 i Kbh. (Garn.) med Lovise Johanne Schütz, født 4.2.1837 i Kbh. (Helligg.), død 16.10.1908 sst., d. af kontorist Adolph Ludvig S. og Emilie Marie Becher og plejed. af kommerceråd S. Langkjer (1808–83) og Kirstine M. Møller (1807–58).

Udnævnelser

R. 1898.

Ikonografi

Foto.

Bibliografi

Nord. boghandlertid. 21.7.1882, 8.8.1902, 9.3.1905, 18.7.1907, 24.9 og 1.10.1908. Højskolebl. VII, 1882 1026f. O. H. Delbanco: Festskr. i anledn. af boghandlerforen.s halvhundredårsdag, 1887. A. Dolleris: Danm.s boghandlere II, 1893 187; III, 1906 31 If. V. J. Hoff i Vort samf. VII, 1905 40f. P. Severinsen i Folkelæsn. IV, s.å. 36 lf. Johs. Schrøder i Søndagsbl. XIV, s.å. 161 f. Arthur G. Hassø: Den danske boghandlerforen.s hist. 1837–1937, 1937. Michael H. Jensen: Løst og fast fra min barndom og fra et langt liv i boghandelens verden, 1960. Aleks. Frøland: Bøger, bogsalg, boghandlere omkr. 1875, 1969. Samme: Dansk boghandels hist., 1974. Den gamle elefant 1857–1982, 1982. – Papirer i Kgl. bibl. Levnedsberetning i ordenskapitlet.

Kommentarer (2)

skrev Niels Jensen

Der er nogle skanningsfejl i teksten: boglajen (bogladen), overgik let (overgik det), iom (som)

Kommentarer til artiklen bliver synlige for alle. Undlad at skrive følsomme oplysninger, for eksempel sundhedsoplysninger. Fagansvarlig eller redaktør svarer, når de kan.

Du skal være logget ind for at kommentere.

eller registrer dig