Louise, 28.8.1667-15.3.1721, dronning. Louise voksede op ved et lille fyrstehof præget af standsfølelse og pietistisk religiøsitet. Faderen skrev religiøse sange i pietistisk ånd. Når Louise blev valgt til gemalinde for den danske tronfølger var det med kongeparrets helhjertede accept, mens kronprinsen selv, trods løfte om større valgmuligheder, i realiteten ikke havde andet valg end døtrene ved hertughoffet, og her synes at have valgt den han mente ville være ham til mindst besvær.

Allerede 1699 begyndte hans åbenlyse utroskab ved forbindelsen med Elisabeth Helene v. Vieregg som han 1703 indgik morganatisk ægteskab med, og fortsatte så længe dronningen levede, og under former som ikke kunne undgå at såre og ydmyge hende. I ægteskabet fødtes mellem 1697 og 1706 fem børn af hvilke de tre døde som små. Selv om beskrivelserne af Louise er modstridende synes det klart at hendes protester over for ægtemanden hyppigt antog sådanne former at det vakte anstød og vist førte til den opfattelse at de pinlige scener i sig selv var en undskyldning for kongen. Mens samtiden havde let ved at tilgive enevoldsherskeren ethvert brud på moralnormerne endog så langt som til bigami, var grænserne væsentlig snævrere for den krænkede kvindelige part.

Opdraget i den pietisme der i disse år bemægtigede sig alle nordtyske fyrstehoffer søgte hun i sin krænkethed tilflugt i religion, men passivt uden evne til åndelig virksomhed og uden at kunne søge afløb i socialt arbejde. Som personlighed var hun uden tvivl ganske ubetydelig. Til gengæld sluttede sønnen, kronprins Christian (VI) sig tæt til hende og delte hendes harme mod faderen og hans maitresser, ligesom kongens søskende prins Carl og prinsesse Louise støttede hende. I sin tilbagetrukne tilværelse fik hun ingen del i den folkelige popularitet der omgav kongen. Det meget positive eftermæle hun fik i ligtalerne over Frederik IV afspejler ikke tidens opfattelse, men skyldes Christian VI's henstilling til prædikanterne.

Som livgeding havde hun fået Hørsholm, 1703 fik hun desuden Rungstedgård, hvor traditionen om hendes ophold mere end 50 år senere gav Johannes Ewald anledning til at nævne hendes "Kiærlige Kummer" i sin Rungsteds Lyksaligheder, og 1707 Ebberødgård. 1704 anlagde hun, efter forslag fra overkammersekretær E. U. Dose, Donse, (Gunderød) krudtmølle i Karlebo sogn (nedlagt 1910).

Familie

Louise blev født i Güstrow, død i Kbh., begravet i Roskilde domk. Forældre: hertug Gustav Adolf af Mecklenburg-Güstrow (1633-95) og Magdalena Sibylla af Gottorp (1631-1719). Gift 5.12.1695 på Kbh.s slot med senere kong Frederik IV, født 11.10.1671 på Kbh.s slot, død 12.10.1730 på Odense slot, søn af Christian V (1646-99) og Charlotte Amalie af Hessen-Kassel (1650-1714). – Mor til Christian VI og Charlotte Amalie (1706-82).

Ikonografi

Malet som ung af D. v. Krafft (Gripsholm). Afbildet på medalje af A. Meybusch, 1695. Medalje af ubekendt formentlig s.å. Stik af M. Schedel, P. Schenck, J. C. Hafner m.fl. Mal. af Jacob d'Agar (Fr.borg), efter dette replikker (sst.), kopi i blomsterkrans (Gavnø), min. (Gl. Køgegård) samt stik af J. Friedlein, 1700. Medalje 1698 samt af A. Meybusch 1699 og 1700, efter sidstnævnte kopi 1705. Mal. af d'Agar, bl.a. siddende (Fr.borg) og andre typer (Gelting; Roskilde adelige jomfrukloster; Gottorp). Malet i salvingsdragt (Chr.borg) og afbildet på mal. af salvingen 1700 af B. Grodtschilling, 1706 (Rosenborg). Afbildet på mal. af den kgl. familie (Chr.borg) og på relief af M. Berg (Rosenborg). Medalje af C.

Louise Wineke, 1704, og af P. Berg, 1706, udateret samt 1721. Min. af J. Barbette (Landesmus, Kassel). Mal., måske af d'Agar (Fr.borg), efter dette varianter og kopier (GI. Kogegård; Gavnø; Erholm; Nasjonalgalleriet i Oslo), formentlig efter en af varianterne litografi af E. Fortling m.fl. gengivelser. Andre mal. (Gottorp; Gripsholm), jfr. træsnit af L.B. Hansen. Buste af Just Wiedewelt 1718-19 (Rosenborg). Mal. af J. S. Wahl (sst.) og variant af samme (sst.). Andre forskellige typer i mal. (Gavno; Chr.borg; Vemmetofte) og min., bl.a. af G. Saleman (Rosenborg) og af Barbette (British Museum). Tegn. og gouache af G. v. Lode. Flere anonyme småmedaljer. Stik bl.a. udg. af J. C. Wiegel. J. H. Coning leverede 1728 en kopi af Louise. Flere posthume mal. blev leveret af N. Wichmann. Relief på sarkofagen af D. Gercken 1736-42. Voksskulptur af J. S. Wahl i 1740erne.

Bibliografi

N.D. Riegels: Udkast til fjerde Friderichs hist. efter Hoier 1-11. 1795-99. A. Hojer: König Fr. IV glorwürdigstes Leben 1-11, 1829. Jens Moller i Det skand. lit. selsk.s skr. XXIII, 1832 3-196. Ellen Jørgensen og J. Skovgaard: Danske dronninger, 1909-10 189-94. Fr. Weilbach i Hist. t. 10. r. III, 1935 256-66. Ingrid llsoe i Fund og forskn. XXII, 1975-76 107-20.

Kommentarer

Kommentarer til artiklen bliver synlige for alle. Undlad at skrive følsomme oplysninger, for eksempel sundhedsoplysninger. Fagansvarlig eller redaktør svarer, når de kan.

Du skal være logget ind for at kommentere.

eller registrer dig