Peter Wulff, Jørgen Peter Frederik Wulff, 6.4.1808-8.3.1881, søofficer. Født i Slagelse, død i Kbh. (Holmens), begravet sst. (Holmens). W. blev kadet 1819, sekondløjtnant med Gerners medalje 1824, premierløjtnant 1833, kaptajnløjtnant 1841, kaptajn 1850, kommandørkaptajn 1857, orlogskaptajn 1858, kommandør 1868 og kar. admiral 1873. 1825-26 var W. med fregatten Diana til Vestindien og hjemkommet fra dette togt søgte han straks orlov for at gå i fransk tjeneste. Endnu 1826 kom han til Toulon og udkommanderedes med korvetten la Bayadére til Levanten; i Smyrna overflyttedes han til skonnerten l'Estafette hvis opgave det var at udrydde de græske sørøvere, derefter kom han på korvetten l'Echo, ligeledes stationeret i Levanten, og med hvilken Dardanellerne forceredes. Han deltog i en række togter og var 1830 med ved erobringen af Algier. 1831 afsluttede W. sin franske tjeneste i fregatten Hermione på togt til Vestindien. Han vendte efter ordre hjem og blev s.å. lærer på søkadetakademiet. 1832-33 var han med briggen St. Croix til Vestindien, 1834 blev han indrulleringsofficer på Femern, men s.å. søgte og fik han halvandet års orlov for at rejse til syden af helbredshensyn. 1836 var han i linjeskibet Skiold og 1837 næstkommanderende i skonnerten Elben ved Altona som vagtskib; her udmærkede han sig under en brand i landsbyen Wedel. I nov. s.å. fik han permission fire å fem år for at føre etatsråd C. H. Donners brig Elisabeth til Buenos Aires; skibet blev oversejlet i Kanalen, men W. nåede at sætte det på land så besætningen reddedes. 1841 var han chef for dampskibet Kiel til disposition for kongen ved Vesterhavsøerne, og i denne tjeneste afhentede han prinsesse Mariane i Rostock. 1842-45 var W. konstitueret krydstoldinspektør på østkysten. 1846 var han næstkommanderende i fregatten Gefion i Atlanterhavet og Østersøen, kronprinsen deltog i togtets første del mens hans skilsmisse blev ordnet, Cadiz og Madeira besøgtes; n.å. fik W. rejsepas til Malchin i Mecklenburg. I krigsårene havde han 1848 udkommando som næstkommanderende ved flådestyrken ved Sønderjyllands vestkyst, og 1848, senere på året, til 1850 som chef for dampskibet Geiser, med hvilket han deltog i kampen ved Eckernførde 5.4.1849. 1850 havde han en træfning ud for Smaldyb med slesvig-holstenske kanonbåde.

Da krigen sluttede blev W. medlem af konstruktions- og regleringskommissionen og sad i denne til den ophævedes 1870. 1851 foretog han en rejse til Paris og London, 1853 var han chef for fregatten Havfruen, 1854 for fregatten Bellona under krigsberedskab, 1857 for korvetten Heimdal på prøvetogt og 1859 for korvetten Thor til Middelhavet. 1860 blev han medlem af kommissionen angående lodsvæsenet. Under den store udrustning 1861 var han chef for linjeskibet Skiold som krigsberedt og ligeledes 1864; han deltog da i kampen ved Rügen 17.3.1865 blev han medlem af signal- og taktikkommissionen, 1866 af kommissionen angående land- og søforsvar, 1869 udnævntes han til flådeinspektør, 1870 var han chef for pansereskadren, og 1873 faldt han for aldersgrænsen. – W. var meget anset i søofficerskredse, praktisk sømand og dygtig navigatør. Han var beskeden og tilbageholdende, men kunne være ilter hvad dog hans varmhjertethed bødede på.

Familie

Forældre: kontreadmiral Peter W. (1774-1842) og Hanne H. Weinholdt (1784-1836). Gift 28.12.1843 i Assens med Antoinette Christiane Birch, født 18.7.1823 i Kbh. (Helligg.), død 30.7.1892 i Kbh., d. af overauditør Carl Christian B. (1795-1865) og Marie Sophie Kyhl (1799-1833). – Bror til Henriette W.

Udnævnelser

R. 1841. DM. 1849. K1. 1864.

Ikonografi

Mal. af Aug. Schiøtt udst. 1849. Foto.

Bibliografi

Tidsskr. for søvæsen ny r. XVII, 1882 24-26. H. C. Andersen og Henriette Wulff. En brevveksl., udg. H. Topsøe-Jensen I–III, 1959.

Kommentarer

Kommentarer til artiklen bliver synlige for alle. Undlad at skrive følsomme oplysninger, for eksempel sundhedsoplysninger. Fagansvarlig eller redaktør svarer, når de kan.

Du skal være logget ind for at kommentere.

eller registrer dig