Sophie Frederikke

Artikelstart

Sophie Frederikke, 24.8.1758-29.11.1794, arveprinsesse. Kontakten mellem det danske hof og den unge mecklenburgske prinsesse blev efter alt at dømme etableret af J.O. Schack-Rathlou. Partiet var dikteret af rent politiske årsager, og mellem den unge, livlige og vindende prinsesse og den ubetydelige, uskønne og kejtede arveprins kunne der næppe skabes varmere følelser.

Sophie Frederikke fandt sig imidlertid til rette i Kbh., slog sig til tåls med sin ægtefælle og tog livlig del i hoflivets forlystelser. Omgivelsernes dom over hende var gennemgående positiv, og muligvis har hun bidraget til en vis udsoning i familiekredsen. Hun blev rost for omsorg for de fire børn, hun bragte til verden. Det må nu anses for givet, at arveprinsen ikke var far til i hvert fald den senere Christian VIII, og det var hoffets opfattelse, at dennes far var arveprinsens adjudant, Fr. v. Blücher. Dette forhold som allerede samtiden vidste at berette om svækkede dog ikke arveprinsens hengivenhed over for sin hustru eller iver for børnenes opdragelse. Sophie Frederikke døde af tuberkulose efter længere tids svagelighed.

Familie

Sophie Frederikke blev født i Schwerin, død i Kbh., begravet i Roskilde domk. Forældre: hertug Ludvig af Mecklenburg-Schwerin (1725–78) og Charlotte Sophie af Sachsen-Koburg-Saalfeld (1731–1810). Gift 21.10.1774 i Kbh. (Slotsk.) med arveprins Frederik af Danmark, født 11.10.1753 på Christiansborg (Slotsk.), død 7.12.1805 på Amalienborg, søn af Frederik V (1723–66) og Juliane Marie af Braunschweig-Wolfenbüttel (1729–96). – Mor til Charlotte, Christian VIII og Ferdinand.

Ikonografi

Afbildet som barn på mal. af G. Matthieu (slottet i Schwerin). Afbildet på medalje af D. J. Adzer, 1774, efter tegn. af J. Wiedewelt, efter denne stik. Tegn. af Cornelius Høyer ca. 1774 formentlig forestillende Sophie Frederikke (kobberstiksaml.). Afbildet på tegn. af samme ca. 1775 (sst.). Min. af samme ca. 1775 (Rosenborg) og ca. 1776 (sst.), efter denne to kopier af Fanny Falkner. Tegn. af Høyer ca. 1776, efter denne stik af J. F. Clemens s.å. og et par andre stik, bl.a. 1857. Relief af Wiedewelt, 1776 (Corselitze). Pastel af Vigilius Erichsen (Fr. borg). Mal. af samme (sst.). Buste af C. F. Stanley, 1779. Min. i dåse (Fr.borg). Afbildet på W. Haffners tegn. af selskab hos kongen, 1781 (Rosenborg). Min. af Høyer, 1781. Silhouet af C. Limprecht, 1782 (Jægerspris; Fr.borg). Lille medalje af C. Enhörning, 1782. Mal. af Jens Juel ca. 1784 (Rosenborg), efter dette min. (sst.) og gentagelse (forhen GI. Estrup). Tegn. af G. Hull, 1785 (St.mus.). Silhouet malet af Boy Jensen Greve ca. 1788. Afbildet med familien på mal. af Juel, 1789 (bl.a. kongehuset), hertil skitser (bl.a. Fr.borg). Pastel af Juel (sst.). Stukket silhouet af J. F. Anthing, 1791, samt af J. G. Friedrich efter forlæg af Anthing. Afbildet på vase af kgl. porcelæn, formentlig efter Juel (Fr.borg). Mal. af Juel, 1793 (Rosenborg), efter lignende forlæg litografi af E. Fortling, 1848, efter dette træsnit 1871. Malet silhouet af Rothermundt, 1793 (Fr.borg). Min. af C. Høyer ca. 1790–94 (sst.). Afbildet på mal. af J. C. F. Viertel, 1794 (Gunderslevholm). To forskellige mal. formentlig af Viertel (Fr.borg; Rosenborg). Afbildet på mal. af selskab hos kongen af W. Haffner, 1794 (Jægerspris). Tegn. af G. L. Lahde, 1795 (kongehuset), stukket af samme 1796. Flere tegnede silhouetter (Fr.borg; Kgl.bibl.). Min. formentlig af C. N. N. Nøragger (Rosenborg). Relief af L. Grossi (Sølyst ved Stavanger). Malet som profilrelief på dørstykke (Jægerspris). Silhouet på mindestøtte af N. Abildgaard (Sorgenfri park). Min. af C. G. Lind, 1852.

Bibliografi

Efterl. papirer fra den Reventlowske familiekreds, udg. L. Bobé IV, 1900; VI, 1903; VIII-IX, 1917–22. – Edv. Holm: Danm.-No.s hist. 1720–1814 V, 1906 209f. Luxdorphs dagbøger, udg. E. Nystrøm II, 1925–30. Th. Thaulow: En dansk statsminister, 1932 139–59. Axel Linvald: Chr. VIII. Den unge prins, 1943 38–40. Bo Bramsen: Ferdinand og Caroline, 2. udg. 1969.

Kommentarer

Din kommentar publiceres her. Redaktionen svarer, når den kan.

Du skal være logget ind for at kommentere.

eller registrer dig