Andreas Aagesen, 17.5.1781-15.11.1846, generalauditør. Født i Kbh. (Nic), død sst. (Trin.), begravet sst. (Ass.). Aa. blev 1797 dimitteret af professor C. F. Dichmann, 1801 cand.jur., 1802 auditør ved det danske livregiment, 1807 tillige surnumerær assessor i den kgl. lands-, over- samt hof- og stadsret, fik kort tid derefter ordre til som konst. generalauditør ved søetaten at indtræde i overad-miralitetsretten for Jylland, Fyn og hertugdømmerne, blev 1810 justitiarius i hertugdømmernes priseret, 1814 i Kbh.s søret, 1816 assessor i højesteret, 1821 5. deputeret i danske kancelli og chef for dettes 3. departement, 1822 generalauditør for hæren og deputeret i generalitets- og kommissariatskollegiet. Hans juridiske indsigt og praktiske erfaring skaffede ham sæde i forskellige kommissioner, således 1821 i generalindkvarteringskommissionen; 1820 beskikkedes han sammen med generalauditør A. V. F. Bornemann og assessor Michael Lange til at undersøge forskellige ankeposter mod økonomien ved Frederiks hospital, 1822 med generalkrigskommissær H. P. Munch, A. S. Ørsted, Jonas Collin og A. C. Kierulff til drøftelse af hvorvidt en fælles bestyrelse for straffeanstalterne måtte findes tilrådelig. 1830 blev Aa. medlem af censurkomiteen i anledning af konkurrencen om det ved F. T. Hurtigkarls død ledigblevne professorat, der blev besat med P. G. Bang. "Den alvorlige og retsindige" kaldes Aa. af J. M. Thiele. Retsind og skånsomhed lagde han også for dagen i de offentligheden bekendte sager, fx krigsretsaffæren mod Jacques d'Aubert (se Aubert, Benoni). - Broderen Nicolai Aagesen, født 3.5.1783, død 13.2.1861, blev student 1799, cand.jur. 1802, kancellisekretær 1806, assessor i overretten i Kbh. 1809, justitiarius i Kbh.s søret 1816 og 1824 ekstraordinær assessor i højesteret. Fra 1821 var han valgt, fra 1838 kgl. udnævnt direktør i Nationalbanken. Etatsråd 1826. Konferensråd 1846.

Familie

Forældre: kancellisekretær, senere konferensråd, deputeret i generalkommissariatskollegiet Søren Aa. (1753-1817) og Megtele Christine Riegelsen (1757-1834). Ugift.

Udnævnelser

R. 1836. DM. 1840. K. 1853. – R. 1826. DM. s.å. K. 1829.

Bibliografi

Sofie Aubert Lindbæk: Landflygtige. Af Aubertske papirer, Kria. 1910 49-58 61f. Højesteret 1661-1961 II, 1961.

Kommentarer

Kommentarer til artiklen bliver synlige for alle. Undlad at skrive følsomme oplysninger, for eksempel sundhedsoplysninger. Fagansvarlig eller redaktør svarer, når de kan.

Du skal være logget ind for at kommentere.

eller registrer dig