F. Wøldike, Frederik Wøldike, 13.8.1832-12.3.1883, forlagsboghandler. Født i Kbh, død på Frbg., begravet i Kbh. (Garn.). Blandt de mange betydelige boghandlere der etablerede sig i Kbh. i 1850erne blev W. som forlægger den mest foretagsomme og farverige. Gustav Philipsen, selv mangeårig forlægger og også på dette felt særdeles indsigtsfuld, karakteriserede ham som "en af de interessanteste fremtoninger i den danske boghandlerverden, genial, dumdristig, letsindig til ruinens rand, men til stadighed dukkende op påny". 1848-55 var W. lærling og medhjælper hos C. A. Reitzel. Sin hjemlige uddannelse afrundede han med en længere udenlandsrejse, og det var efter hjemkomsten fra denne at han efteråret 1855 nedsatte sig som boghandler og forlægger i Nygade i Kbh. Bogladen skilte han sig af med 1857 for udelukkende at drive forlag, men oprettede to gange senere boglader uden dog igen at opnå den rabatberettigelse der gik tabt da han 1863 i strid med Boghandlerforeningens vedtægter indrømmede lærere rabat på sine skolebøger. Han meldte sig ud af foreningen for at undgå eksklusion.

Det forlag som W. trods sin konstante pengeforlegenhed skabte blev lødigt og alsidigt. Hovedområder var skønlitteratur, oplysende litteratur, teologi, rejsebeskrivelser, børnebøger, skolebøger, illustrationsværker; de to ansete tidsskrifter Fra alle Lande og Historisk Archiv udkom hos ham. Sans for godt bogudstyr prægede adskillige af hans udgivelser. Af kendte forfattere som han havde forbindelse med kan eksempelvis nævnes E. Christiani, E. Mau,Anton Nielsen, Valdemar Schmidt. Han udsendte 2. udgave af N. M. Petersens litteraturhistorie og samme forfatters senere på andet forlag flere gange optrykte Historiske Fortællinger om Islændernes Færd hjemme og ude. Andre storværker var et optryk af Dorothea Biehls oversættelse af Don Quixote med W. Marstrands illustrationer. L. BothsKongeriget Danmark, en konkurrent til Trap Danmark, som han kunne trykke i to udgaver, 2. udgave af N. KjærbøllingsDanmarks Fugle og den umådelig populære Gustave Dorés billedbibel, også den senere optrykt på andre forlag. Når det gjaldt om at sikre sig dansk "ret" til oversættelse af udenlandske bøger ved hjælp af de såkaldte kollisionsbekendtgørelser var W. hurtig i vendingen og satte sig på langt flere ting end han magtede at udgive. Kritik blev også rettet mod ham fordi han på grund af sin dårlige økonomi ikke overholdt tidsfristerne for sine subskriptionsværker; klager i Boghandlertidende svarede han ikke på. W. betjente sig af hyppige prisnedsættelser når der skulle skaffes penge til huse, og han var en mester i at fremsætte lokkende rabattilbud, især hvis boghandlerne ville betale kontant. Alligevel måtte han 1870 ty til en offentlig auktion hvor han solgte 280 af sine udgivelser, mange af dem med tilhørende forlagsret. I sin markedsføring over for publikum anvendte han i stort omfang avertering, og han var den første som effektivt drog lærerstanden ind i bogspredningen. Han fik flere elever, bl.a. storforlæggeren Ernst Bojesen der af ham lærte meget både positivt og negativt. En anden lærling var Gustav Wied, der i "Nogle Erindringer fra min Boghandlertid" (Aarsskr. udg. af Boghandlermedhjælperforen., 1896) har sat ham et smukt og forstående minde, selv om de i enkeltheder ikke er fuldt "historiske". Fra sin start var W. opmærksom på det dengang betydelige norske marked for danske udgivelser, og hans store gaver til norske sognebiblioteker forblev ikke ubemærkede. 1880 blev han af kong Oskar II tildelt medaljen Litteris et artibus, 1882 den norske guldmedalje "for fortjenstfuld virksomhed". Ved hans død hævedes forlaget, og dets bogbestand overgik til forskellige, størsteparten til Rudolph Klein (1845-90). Det nuværende forlag Wøldike er oprettet af en af W.s efterkommere og har ingen forbindelse med det oprindelige W.s forlag.

Familie

Forældre: krigskancellisekretær Marcus W. (1792-1842) og Anna Margrethe Dorothea Gede (1794-1877). Gift 6.11.1857 på Frbg. med Sally Elisabeth Gundestrup, født 24.5.1835 i Kbh., død 10.3.1873 på Frbg., d. af grosserer Ludvig Emil G. (ca. 1807-91) og Charlotte Emilie Wright (1800-67).

Ikonografi

Mal.

Bibliografi

C. Nyrop: Bidrag til den da. boghandels hist. II, 1870. Nord. boghandlertid. XV, 1880 83. Dansk boghandlertid. LXXIII, 1927 307-09. O. H. Delbanco: Festskr. i anledn. af boghandlerforen.s halvhundredårsdag, 1887. Gustav Wied: Nogle erindr, fra min boghandlertid, i Boghandlermedhjælperforen.s årsskr. 1896 52-58 (senere optr. flere steder). A. Dolleris: Danm.s boghandlere 1837-92, 1912 385f. Gustav Philipsen: Af min urtegård, 1923. Arthur G. Hassø: Den danske boghandlerforen.s hist., 1937. Inger Simonsen: Den danske børnebog i det 19. årh., 1942 (2. opl. 1966). H. P. Rohde: Ernst Bojesen, 1958. Harald L. Tveterås: Den norske bokhandels hist. II, Oslo 1964. Aleks. Frøland: Bøger, bogsalg, boghandlere omkr. 1875, 1969. Samme: Dansk boghandels hist., 1974.

Kommentarer

Kommentarer til artiklen bliver synlige for alle. Undlad at skrive følsomme oplysninger, for eksempel sundhedsoplysninger. Fagansvarlig eller redaktør svarer, når de kan.

Du skal være logget ind for at kommentere.

eller registrer dig